Είστε εδώ:Αρχική»E-Class»Σπουδαστές Advanced»Σπουδαστές Advanced - Psychopathology

Σπουδαστές Advanced

Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Κλινικών Δεξιοτήτων Στην Ψυχοπαθολογία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΥΛΗΣ»
2019-2020

ΜΑΘΗΜΑ 1ο

19-20/10/2019

 • ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
 • Γιώργος Κωνσταντακόπουλος
  ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ - ΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
 • Γιώργος Κωνσταντακόπουλος
  ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ & ΕΚΤΙΜΗΣΗ
 • Γιώργος Κωνσταντακόπουλος
  CASE FORMULATION
 • Γιώργος Κωνσταντακόπουλος
  ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
 • Ανδρέας Φλωράκης
  ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗ/ ΕΞΕΤΑΣΤΗ - ΘΕΡΑΠΕΥΟΜΕΝΟΥ/ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ
 • ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΛΙΚΟ
 • ΕΞΕΤΑΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (MSE)
  [Φόρμα κλινικής εξέτασης]
 • ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΗΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
  (Check-list)
 • ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ (SAI-E)
  [Κλίμακα]
 • ΚΛΙΜΑΚΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ (GAF)
  [Κλίμακα]
 • ΚΛΙΜΑΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ (PSP)
  [Κλίμακα και Οδηγίες βαθμολόγησης]
 • ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ
 • ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ PSP
 • ΑΣΚΗΣΗ CASE FORMULATION
  [Περίπτωση 4 του Εγχειριδίου Κλινικής Ψυχοπαθολογίας]

ΜΑΘΗΜΑ 2ο

23-24/11/2019

 • ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ
 • Γιώργος Κωνσταντακόπουλος
  ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ [Παρουσίαση]
 • Ανδρέας Φλωράκης
  ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΙΟΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑΣ [Παρουσίαση]
 • ΙΣΤΟΡΙΚΟ #1
  Εισηγητής: Ανδρέας Φλωράκης
 • ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
 • Γιώργος Κωνσταντακόπουλος
  ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
 • Γιώργος Κωνσταντακόπουλος
  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΨΥΧΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ
 • Γιώργος Κωνσταντακόπουλος
  ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΔΙΑΓΝΩΣΗΣ
 • Ανδρέας Φλωράκης
  ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
 • Γιώργος Κωνσταντακόπουλος
  ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΨΥΧΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
 • ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
 • ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
 • ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ PSP
 • ΑΣΚΗΣΗ CASE FORMULATION
 • ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ #1
 • ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΛΙΚΟ
 • ΚΛΙΜΑΚΑ BROWN ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ (BABS)
  [Κλίμακα και Οδηγίες βαθμολόγησης]
 • ΚΛΙΜΑΚΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ (PANSS)
  [Κλίμακα]
 • ΚΛΙΜΑΚΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ (PANSS)
  [Οδηγίες βαθμολόγησης]
 • ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
  [Φόρμα]
 • ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ
 • ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΨΥΧΩΣΙΚΗ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
  [Ηχογραφημένη συνέντευξη & βιντεοσκοπημένη συνέντευξη] [Ζητήματα]
 • ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕ ΒΙΝΙΕΤΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΨΥΧΩΣΙΚΗ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
  [Βινιέτες και ζητήματα]

ΜΑΘΗΜΑ 3ο

14-15/12/2019

 • ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ
 • Γιώργος Κωνσταντακόπουλος
  ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ – ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ [Παρουσίαση]
 • ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
 • Γιώργος Κωνσταντακόπουλος
  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ
 • Γιώργος Κωνσταντακόπουλος
  ΝΕΥΡΟΔΙΑΒΙΒΑΣΤΕΣ – ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΝΣ
 • Ανδρέας Φλωράκης
  ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ – ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ
 • Γιώργος Κωνσταντακόπουλος
  ΑΝΤΙΨΥΧΩΣΙΚΑ
 • Γιώργος Κωνσταντακόπουλος
  ΑΓΧΩΔΕΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
 • ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
 • ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΨΥΧΩΣΙΚΗ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
 • ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕ ΒΙΝΙΕΤΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΨΥΧΩΣΙΚΗ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
 • ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΛΙΚΟ
 • ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΓΧΟΥΣ ΤΟΥ BECK (BΑI)
 • ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΤΟΥ HAMILTON (HΑRS / HAM-Α)
  [Κλίμακα]
 • ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΤΟΥ HAMILTON (HΑRS / HAM-Α)
  [Κριτήρια βαθμολόγησης]
 • STATE – TRAIT ANXIETY INVENTORY (STAI) – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
  [Κλίμακα – Οδηγίες]
 • ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ
 • ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΑΓΧΩΔΗ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
  [Βιντεοσκοπημένες συνεντεύξεις] [Ζητήματα]
 • ΙΣΤΟΡΙΚΟ #2
  Εισηγητής: Γιώργος Κωνσταντακόπουλος

ΜΑΘΗΜΑ 4ο

18-19/1/2020

 • ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
 • Γιώργος Κωνσταντακόπουλος
  ΑΝΤΙΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΑ
 • Ανδρέας Φλωράκης
  ΑΛΛΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ
 • Γιώργος Κωνσταντακόπουλος
  ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
 • Γιώργος Κωνσταντακόπουλος
  ΔΙΠΟΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
 • ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
 • ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΑΓΧΩΔΗ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
 • ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ #2
 • ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΛΙΚΟ
 • ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ PHQ-9 & GAD-7 ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΟ-ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ
 • ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ (PHQ-9)
  [Κλίμακα]
 • ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ (PHQ-9)
  [Οδηγίες χρήσης]
 • ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ ΤΟΥ BECK (BDI)
 • ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ (HADS)
 • ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ ΤΩΝ MONTGOMERY – ASBERG (MADRS)
 • ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ ΤΟΥ HAMILTON (HDRS / HAM-D)
  [Κλίμακα]
 • ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ ΤΟΥ HAMILTON (HDRS / HAM-D)
  [Κριτήρια βαθμολόγησης]
 • ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΑΝΙΑΣ ΤΟΥ YOUNG (YMRS)
  [Κλίμακα]
 • ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΑΝΙΑΣ ΤΟΥ YOUNG (YMRS)
  [Oδηγίες βαθμολόγησης]
 • ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ
 • ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡΘΥΜΙΚΗ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
  [Βιντεοσκοπημένες συνεντεύξεις] [Ζητήματα]
 • ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ PHQ-9
 • ΙΣΤΟΡΙΚΟ #3
  Εισηγητής: Γιώργος Κωνσταντακόπουλος

ΜΑΘΗΜΑ 5ο

15-16/2/2020

 • ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ
 • ΙΣΤΟΡΙΚΑ #4
  Εισηγητής: Ηρακλής Μουρίκης
 • ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
 • Γιώργος Κωνσταντακόπουλος
  ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ
 • Ανδρέας Φλωράκης
  ΚΕΤΑΜΙΝΗ – ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ
 • Ηρακλής Μουρίκης
  ΓΝΩΣΙΑΚΗ-ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
 • Ηρακλής Μουρίκης
  ΙΔΕΟΨΥΧΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
 • ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
 • ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡΘΥΜΙΚΗ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
 • ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ ΜΕ PHQ-9
 • ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ #3
 • ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ #4
 • ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΛΙΚΟ
 • ΚΛΙΜΑΚΑ YALE-BROWN ΙΔΕΟΛΗΨΙΩΝ ΚΑΤΑΝΑΓΚΑΣΜΩΝ (Y-BOCS)
  [Κλίμακα]
 • ΚΛΙΜΑΚΑ YALE-BROWN ΙΔΕΟΛΗΨΙΩΝ ΚΑΤΑΝΑΓΚΑΣΜΩΝ (Y-BOCS)
  [Κριτήρια βαθμολόγησης]
 • ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ
 • ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΙΔΕΟΨΥΧΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
  [Βιντεοσκοπημένες συνεντεύξεις] [Ζητήματα]

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ 6ο

4-5/4/2020

 • ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ
 • ΙΣΤΟΡΙΚΟ #5
  Εισηγητής: Ανδρέας Φλωράκης
 • ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
 • Δημήτρης Πλουμπίδης
  ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
 • Ανδρέας Φλωράκης
  ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
 • ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
 • ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΙΔΕΟΨΥΧΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΉ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
 • ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ #5
 • ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ
 • ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΩΜΑΤΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ
  [Βιντεοσκοπημένες συνεντεύξεις] [Ζητήματα]

ΜΑΘΗΜΑ 7ο

25-26/4/2020

 • ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ
 • MINI MENTAL STATE EXAMINATION (MMSE)
  [Δοκιμασία – Βαθμολόγηση]
 • MONTREAL COGNITIVE ASSESSMENT (MoCA)
  [Δοκιμασία]
 • MONTREAL COGNITIVE ASSESSMENT (MoCA)
  [Οδηγίες χορήγησης – Κριτήρια βαθμολόγησης]
 • ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
 • Ελένη Ανυφαντή
  ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ - ΝΟΗΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
 • Σταματίνα Καλογεράκου
  ΝΟΗΤΙΚΑ ΕΛΕΙΜΜΑΤΑ ΣΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
 • Γιώργος Κωνσταντακόπουλος
  ΝΕΥΡΟΝΟΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
 • Ανδρέας Φλωράκης
  ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΛΙΝΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΝΕΥΡΟΝΟΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
 • ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
 • ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΩΜΑΤΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ
 • ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΛΙΚΟ
 • ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ (PDQ-D)
  [Κλίμακα, πλήρης εκδοχή]
 • ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ (PDQ-D)
  [Κλίμακα, βραχεία εκδοχή]
 • ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ (PDQ-D)
  [Οδηγίες χρήσης]
 • ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ
 • ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
  [Βιντεοσκοπημένες εξετάσεις] [Βινιέτες] [Ζητήματα]

Μάθημα 8ο

9-10/5/2020

 • ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
 • Μαρίνα Οικονόμου
  ΨΥΧΟΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
 • Ρωσσέτος Γουρνέλλης
  ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
 • Γιώργος Κωνσταντακόπουλος
  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΝΟΗΣΗ
 • Γιώργος Κωνσταντακόπουλος
  ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
 • ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
 • ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
 • ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΗ ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΜΕ ΤΟ PDQ-D

ΜΑΘΗΜΑ 9ο

23-24/5/2020

 • ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
 • Θεόδωρος Παπασλάνης
  ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ – ΨΥΧΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
 • Γιώργος Κωνσταντακόπουλος
  ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ – ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ
 • Πενταγιώτισσα Στεφανάτου
  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ – ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ
 • ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΛΙΚΟ
 • ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ (PDQ-4)
  [Κλίμακα]
 • ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ (PDQ-4)
  [Οδηγίες χρήσης]
 • ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΝEΟ FIVE FACTOR INVENTORY (ΝEΟ-FFI)

ΜΑΘΗΜΑ 10ο

20-21/6/2020

 • ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
 • Κωνσταντίνος Κουτουλογένης
 • Γεωργία Βασσάλου
 • Κλέα Μπάρλου
 • Ιωάννης Τριανταφύλλου
 • ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΤΑΙΝΙΩΝ
 • Κωνσταντίνος Αθανασιάδης – The Perks of Βeing a Wallflower
 • Μαρία Σανταμούρη – The Devil and Daniel Johnston
 • Λιανέρη Κυριακή Δέσποινα – Take Shelter
 • Ισμήνη Κατσαρού – Matchstick Men
 • Μαρία Φωκά – Canvas
 • Μυρσίνη Μάκκα – Spider
 • Ζερκούλη Ελευθερία – The Aviator

ΜΑΘΗΜΑ 11ο

27-28/6/2020

 • ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
 • Μαρία - Νεφέλη Κορμπάκη
 • Νικήτας-Απόλλων Παναγιωτόπουλος
 • ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΤΑΙΝΙΩΝ
 • Λουίζα Σταμάτη - Silver Linings Playbook
 • Κώστας Μακρής - American Splendor
 • Μπέτυ Λαζάρου - Something's Gotta Give
 • Ξανθή Αραμπατζή - As Good As It Gets

Αναζήτηση

Είσοδος