Είστε εδώ:Αρχική»E-Class»Σπουδαστές Advanced»Σπουδαστές Advanced - Psychopathology

Σπουδαστές Advanced

Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Κλινικών Δεξιοτήτων Στην Ψυχοπαθολογία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΥΛΗΣ»
2021-2022

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 1ο & 2ο

23-24/10/2021

 • ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
 • Γιώργος Κωνσταντακόπουλος
  ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ - ΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
 • Γιώργος Κωνσταντακόπουλος
  ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ & ΕΚΤΙΜΗΣΗ
 • Γιώργος Κωνσταντακόπουλος
  CASE FORMULATION
 • Ανδρέας Φλωράκης
  ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗ/ ΕΞΕΤΑΣΤΗ - ΘΕΡΑΠΕΥΟΜΕΝΟΥ/ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ
 • ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΛΙΚΟ
 • ΕΞΕΤΑΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (MSE)
  [Φόρμα κλινικής εξέτασης]
 • ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΗΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
  (Check-list)
 • ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ (SAI-E)
  [Κλίμακα]
 • ΚΛΙΜΑΚΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ (GAF)
  [Κλίμακα]
 • ΚΛΙΜΑΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ (PSP)
  [Κλίμακα και Οδηγίες βαθμολόγησης]
 • ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ
 • ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ PSP
  [Βινιέτες και ζητήματα]
 • ΑΣΚΗΣΗ CASE FORMULATION
  [Περίπτωση 4 του Εγχειριδίου Κλινικής Ψυχοπαθολογίας] [Ζητήματα]
 • ΑΣΚΗΣEΙΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
  [Βιντεοσκοπημένες συνεντεύξεις] [Ζητήματα]

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 3ο & 4ο

20-21/11/2021

 • ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ
 • Γιώργος Κωνσταντακόπουλος
  ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ [Παρουσίαση]
 • Ανδρέας Φλωράκης
  ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΙΟΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑΣ [Παρουσίαση]
 • Εισηγητής: Ανδρέας Φλωράκης
  ΙΣΤΟΡΙΚΟ #1
 • ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
 • Γιώργος Κωνσταντακόπουλος
  ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
 • Γιώργος Κωνσταντακόπουλος
  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΨΥΧΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ
 • Ανδρέας Φλωράκης
  ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
 • Γιώργος Κωνσταντακόπουλος
  ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΨΥΧΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
 • ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
 • ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
 • ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ PSP
 • ΑΣΚΗΣΗ CASE FORMULATION
 • ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ #1
 • ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΛΙΚΟ
 • ΚΛΙΜΑΚΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ (PANSS)
  [Κλίμακα]
 • ΚΛΙΜΑΚΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ (PANSS)
  [Οδηγίες βαθμολόγησης]
 • ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
  [Φόρμα]
 • ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ
 • ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΨΥΧΩΣΙΚΗ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
  [Ηχογραφημένη συνέντευξη & βιντεοσκοπημένη συνέντευξη] [Ζητήματα]
 • ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕ ΒΙΝΙΕΤΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΨΥΧΩΣΙΚΗ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
  [Βινιέτες και ζητήματα]

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 5ο & 6ο

18-19/12/2021

 • ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ
 • Γιώργος Κωνσταντακόπουλος
  ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ – ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ [Παρουσίαση]
 • ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
 • Γιώργος Κωνσταντακόπουλος
  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ
 • Γιώργος Κωνσταντακόπουλος
  ΝΕΥΡΟΔΙΑΒΙΒΑΣΤΕΣ – ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΝΣ
 • Ανδρέας Φλωράκης
  ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ – ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ
 • Γιώργος Κωνσταντακόπουλος
  ΑΝΤΙΨΥΧΩΣΙΚΑ
 • Γιώργος Κωνσταντακόπουλος
  ΑΓΧΩΔΕΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
 • ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
 • ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΨΥΧΩΣΙΚΗ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
 • ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕ ΒΙΝΙΕΤΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΨΥΧΩΣΙΚΗ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
 • ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΛΙΚΟ
 • ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΓΧΟΥΣ ΤΟΥ BECK (BΑI)
 • ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΤΟΥ HAMILTON (HΑRS / HAM-Α)
  [Κλίμακα]
 • ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΤΟΥ HAMILTON (HΑRS / HAM-Α)
  [Κριτήρια βαθμολόγησης]
 • STATE – TRAIT ANXIETY INVENTORY (STAI) – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
  [Κλίμακα – Οδηγίες]
 • ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ
 • ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΑΓΧΩΔΗ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
  [Βιντεοσκοπημένες συνεντεύξεις] [Ζητήματα]
 • ΙΣΤΟΡΙΚΟ #2
  Εισηγητής: Γιώργος Κωνσταντακόπουλος

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 7ο & 8ο

8-9/1/2022

 • ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
 • Γιώργος Κωνσταντακόπουλος
  ΑΝΤΙΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΑ
 • Ανδρέας Φλωράκης
  ΚΕΤΑΜΙΝΗ – ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ
 • Γιώργος Κωνσταντακόπουλος
  ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
 • Γιώργος Κωνσταντακόπουλος
  ΔΙΠΟΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
 • ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
 • ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΑΓΧΩΔΗ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
 • ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ #2
 • ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΛΙΚΟ
 • ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ PHQ-9 & GAD-7 ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΟ-ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ
 • ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ (PHQ-9)
  [Κλίμακα]
 • ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ (PHQ-9)
  [Οδηγίες χρήσης]
 • ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ ΤΟΥ BECK (BDI)
 • ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ (HADS)
 • ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ ΤΩΝ MONTGOMERY – ASBERG (MADRS)
 • ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ ΤΟΥ HAMILTON (HDRS / HAM-D)
  [Κλίμακα]
 • ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ ΤΟΥ HAMILTON (HDRS / HAM-D)
  [Κριτήρια βαθμολόγησης]
 • ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΑΝΙΑΣ ΤΟΥ YOUNG (YMRS)
  [Κλίμακα]
 • ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΑΝΙΑΣ ΤΟΥ YOUNG (YMRS)
  [Oδηγίες βαθμολόγησης]
 • ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ
 • ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡΘΥΜΙΚΗ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
  [Βιντεοσκοπημένες συνεντεύξεις] [Ζητήματα]
 • ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ PHQ-9
 • ΙΣΤΟΡΙΚΟ #3
  Εισηγητής: Γιώργος Κωνσταντακόπουλος

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 9ο & 10ο

22-23/1/2022

 • ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ
 • ΙΣΤΟΡΙΚΑ #4
  Εισηγητής: Ηρακλής Μουρίκης
 • ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
 • Γιώργος Κωνσταντακόπουλος
  ΑΝΑΛΥΣΗ 1ΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 • Γιώργος Κωνσταντακόπουλος
  ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ
 • Ηρακλής Μουρίκης
  ΓΝΩΣΙΑΚΗ-ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
 • Ηρακλής Μουρίκης
  ΙΔΕΟΨΥΧΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
 • ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
 • ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡΘΥΜΙΚΗ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
 • ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ ΜΕ PHQ-9
 • ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ #3
 • ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ #4
 • ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΛΙΚΟ
 • ΚΛΙΜΑΚΑ YALE-BROWN ΙΔΕΟΛΗΨΙΩΝ ΚΑΤΑΝΑΓΚΑΣΜΩΝ (Y-BOCS)
  [Κλίμακα]
 • ΚΛΙΜΑΚΑ YALE-BROWN ΙΔΕΟΛΗΨΙΩΝ ΚΑΤΑΝΑΓΚΑΣΜΩΝ (Y-BOCS)
  [Κριτήρια βαθμολόγησης]
 • ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ
 • ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΙΔΕΟΨΥΧΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
  [Βιντεοσκοπημένες συνεντεύξεις] [Ζητήματα]

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 11ο & 12ο

12-13/2/2022

 • ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ
 • ΙΣΤΟΡΙΚΟ #5
  Εισηγητής: Ανδρέας Φλωράκης
 • ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
 • Γιώργος Κωνσταντακόπουλος
  ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
 • Ανδρέας Φλωράκης
  ΑΛΛΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ
 • Γιώργος Κωνσταντακόπουλος
  ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ –ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ
 • Ανδρέας Φλωράκης
  ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
 • ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
 • ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΙΔΕΟΨΥΧΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΉ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
 • ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ #5
 • ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ
 • ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΩΜΑΤΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ
  [Βιντεοσκοπημένες συνεντεύξεις] [Ζητήματα]

2η ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

 • 2η Ενδιάμεση Εργασία

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 13ο & 14ο

5/6-3-2022

 • ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ
 • MINI MENTAL STATE EXAMINATION (MMSE)
  [Δοκιμασία – Βαθμολόγηση]
 • MONTREAL COGNITVE ASSESSMENT (MoCA)
  [Δοκιμασία]
 • MONTREAL COGNITIVE ASSESSMENT (MoCA)
  [Οδηγίες χορήγησης – Κριτήρια βαθμολόγησης]
 • ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
 • Ελένη Ανυφαντή
  ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ - ΝΟΗΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
 • Ελένη Ανυφαντή
  ΝΟΗΤΙΚΑ ΕΛΕΙΜΜΑΤΑ ΣΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
 • Γιώργος Κωνσταντακόπουλος
  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΝΟΗΣΗ
 • Γιώργος Κωνσταντακόπουλος
  ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΙΣ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
 • Χριστίνα Σιμούδη
  ΝΕΥΡΟΝΟΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
 • Γιώργος Κωνσταντακόπουλος
  ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΝΕΥΡΟΝΟΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ
 • Ανδρέας Φλωράκης
  ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΛΙΝΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΝΕΥΡΟΝΟΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
 • ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
 • ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΩΜΑΤΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ
 • ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΛΙΚΟ
 • ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ (PDQ-D)
  [Κλίμακα, πλήρης εκδοχή]
 • ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ (PDQ-D)
  [Κλίμακα, βραχεία εκδοχή]
 • ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ (PDQ-D)
  [Οδηγίες χρήσης]
 • ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ
 • ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
  [Βιντεοσκοπημένες εξετάσεις] [Βινιέτες] [Ζητήματα]

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 15ο & 16ο

19-20/3/2022

 • ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
 • Γιώργος Κωνσταντακόπουλος
  ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟ ΣΤΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΑΥΜΑ
 • Ανδρέας Φλωράκης
  ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΣΤΡΕΣ – ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ, ΑΙΤΙΟΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ
 • Ανδρέας Φλωράκης
  ΑΝΑΛΥΣΗ 2ΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 • Γιώργος Κωνσταντακόπουλος
  ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΔΙΑΓΝΩΣΗΣ
 • ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
 • ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
 • ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΗ ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ
 • ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΛΙΚΟ
 • ΚΛΙΜΑΚΑ BROWN ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ
  [Κλίμακα και ημιδομημένη συνέντευξη]
 • ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ
 • ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ PTSD
  [Βιντεοσκοπημένες εξετάσεις] [Ζητήματα]

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 17ο & 18ο

16-17/4/2022

 • ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
 • Δημήτρης Πλουμπίδης
  ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
 • Θόδωρος Παπασλάνης
  ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ – ΨΥΧΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
 • Ρωσσέτος Γουρνέλλης
  ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
 • Μαρίνα Οικονόμου
  ΨΥΧΟΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
 • ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
 • ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΣΤΡΕΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 19ο & 20ο

14-15/5/2022

 • ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ
 • Πενταγιώτισσα Στεφανάτου
  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ – ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ
 • ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
 • Γιώργος Κωνσταντακόπουλος
  ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ
 • Γιώργος Κωνσταντακόπουλος
  ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ
 • Γιώργος Κωνσταντακόπουλος
  ΝΕΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ
 • ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
 • ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ
 • ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΛΙΚΟ
 • ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ (PDQ-4)
  [Κλίμακα]
 • ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ (PDQ-4)
  [Οδηγίες χρήσης]
 • ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΝEΟ FIVE FACTOR INVENTORY (ΝEΟ-FFI)

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ_ΜΕΡΟΣ Ι

18-19/6/2022

 • ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
 • Μιχαλακάκου Σμαράγδη
  Περιστατικό
 • Καλαμπρέζου Αντωνία
  Ταινία: "Perks of being a wallflower"
 • Κλωναρίδη Αλίκη
  Ταινία: "A beautiful mind"
 • Βερτόπουλος Βαγγέλης
  Περιστατικό
 • Κουμπής Μενέλαος Μάριος
  Περιστατικό
 • Σιγάλα Δήμητρα
  Περιστατικό
 • Μπακαλάκος Κωνσταντίνος
  Περιστατικό
 • Κινινή Μαρία
  Περιστατικό
 • Βουρδούκα Σοφία
  Περιστατικό
 • Ταπίνη Θεώνη
  Ταινία: "The devil and the Daniel Johnston"
 • Αθανασιάδη Ελισάβετ
  Ταινία: "The aviator"
 • Γεωργίου Γεώργιος
  Περιστατικό
 • Στυλιαρά Αφροδίτη
  Περιστατικό
 • Νιαμονητός Νικόλας
  Περιστατικό
 • Μπούρας Θεόδωρος
  Περιστατικό
 • Αλεξάκη Μαριλένα
  Περιστατικό
 • Ρόκας Ιωάννης Μάριος
  Περιστατικό
 • Λαλιώτη Κωνσταντίνα
  Περιστατικό

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ_ΜΕΡΟΣ ΙΙ

2-3/7/2022

 • ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
 • Βελούδου Γεωργία
  Ταινία: "Silver Linings Playbook"
 • Χριστούλη Νίκη
  Ταινία: "As Good As It Get's"
 • Χόρτης Ιωάννης
  Περιστατικό
 • Κατσαράκη Μαρία
  Περιστατικό
 • Στεφανή Αφροδίτη
  Περιστατικό
 • Φίλης Ιωάννης
  Περιστατικό
 • Λιβέρη Αναστασία
  Περιστατικό
 • Γώγου Χριστίνα
  Περιστατικό
 • Τσίχλα Ζωή
  Περιστατικό
 • Μαργκά Αφροδίτη
  Ταινία: "Canvas"
 • Παπαδάκη Άννα
  Ταινία: "Matchstick Men"
 • Μπούτλας Βασίλης
  Περιστατικό
 • Βαμβακούση Έλλη
  Περιστατικό
 • Χριστοφόρου Ανδρέας
  Περιστατικό
 • Καρακώτια Αλεξάνδρα
  Περιστατικό
 • Βλαστού Μαρία Ελίζα
  Περιστατικό

Αναζήτηση

Είσοδος